3D vizualizácie
... zameriavame svoju pozornosť na vizuálny odkaz.

SLUŽBY

Špecializujeme sa na rôzne druhy 3D vizualizácie v závislosti na požiadavkách našich klientov. V našich službách kladieme veľký dôraz na teóriu materiálov a svetla, a taktiež na základné pravidlá fotografickej kompozície.

NAŠE SLUŽBY ZAHŔŇAJÚ :

 • 2D pôdorysy
 • 3D pôdorysy
 • 3D modelovanie
 • Produktové vizualizácie / virtuálne prototypy
 • Interiérové vizualizácie / interiérový dizajn
 • Exteriérové vizualizácie
 • Fotorealistické architektonické vizualizácie
 • Abstraktné vizualizácie architektúry
 • Svetelné štúdie / fotorealistické vizualizácie pre svetelné simulácie
 • Fotomontáže
 • CAD konverzie / zo skíc, papierových podkladov, PDF, jpeg, bmp, tiff do CAD

Ak máte záujem o viac informácií ohľadom našich služieb, alebo ak by ste chceli prediskutovať Váš konkrétny projekt, neváhajte nás kontaktovať na remias.pavol [zavináč] gmail [bodka] com.

VÝHODY POUŽITIA 3D VIZUALIZÁCIE (OPROTI FOTOGRAFII) :

 • Použitie vizualizácie prináša ekonomické a kreatívne výhody
 • Žiadne obmedzenia v súvislosti s geografickou polohou a počasím
 • Výzor ako fotografia
 • Nie je potrebná nákladná výroba prototypu
 • Mnohotvárnosť – nie je potrebná výroba viacerých prototypov pre rôzne materiálové vyhotovenia
 • Relatívne ľahko prepracovatelné
 • Úplná kontrola nad nasvietením a nad tienmi
 • Prakticky neobmedzená možnosť nastavenia rozlíšenia

KTO VŠETKO MôŽE POTREBOVAŤ NAŠE (3D VIZUALIZÁCIE) SLUŽBY ?

Rozmanitosť koncových užívateľov v rozsahu od :

 • architekti, interiéroví dizajnéri, záhradní architekti, urbanisti, produktoví dizajnéri
 • developéri, realitné spoločnosti, stavebné spoločnosti
 • reklamné agentúry, marketingoví pracovníci
 • grafické štúdiá, tlačové médiá, webdizajnéri
 • všetky druhy priemyselných podnikov ako napr. automobilový priemysel, nábytkárske spoločnosti
 • súkromní klienti
 • a široká škála ďalších možností ..

A U T O R S K É - P R Á V O © 2 0 1 1 - 2 0 1 4 • R E N D E R - A R CH I T E C T U R E • V Š E T K Y - P R Á V A - V Y H R A D E N É