3D vizualizácie
... pomôžeme Vám vidieť budúcnosť.

OTÁZKY

Aby sme ušetrili čas Vám aj nám, tak na tomto mieste sme zhrnuli najčastejšie otázky, ktoré dostávame od potenciálnych klientov. Ak máte na nás nejakú otázku, ktorú ste tu nenašli, prosím neváhajte nám poslať e-mail. Ozveme sa Vám hneď, ako to bude možné.

Q: Koľko stojí vytvorenie 3D vizualizácie?
A: Cena závisí od konkrétneho projektu. Nedá sa presne stanoviť cena za vizualizáciu, nakoľko závisí od množstva vecí, ako napr. od komplexnosti projektu, miery potrebného detailu, veľkosti vizualizácie, počtu pohľadov, ne/použitia prvkov z 3D knižnice atď. To všetko robí cenu jedinečnú pre každý jednotlivý projekt. Preto je najlepšie poslať nám všetky potrebné podklady na základe ktorých Vám zadarmo vypracujeme cenovú ponuku.
Je možný aj opačný postup a to, že nám uvediete Váš rozpočet na základe ktorého Vám napíšeme, čo Vám za danú sumu vieme dodať. Dá sa povedať, že existuje 3D vizualizácia pre každý rozpočet, ktorej kvalita sa ale výrazne líši od jeho výšky.

Q: Aké podklady potrebujete k vytvoreniu cenovej ponuky?
A: Všetky podklady potrebné k tomu, aby sme Vám mohli vytvoriť cenovú ponuku sú uvedené v sekcii "Postup".

Q: Ako môžem uskutočniť objednávku?
A: Najlepší a najrýchlejší spôsob je mailom. Rovnako, pokiaľ si klient nevyžaduje iný spôsob, je aj finálna vizualizácia poslaná klientovi na mail.

Q: Ako dlho trvá vytvorenie a dodanie 3D vizualizácie?
A: Záleží od veľkosti projektu a či klient dodá 3D model. Ideálne je potrebných asi 6 dní na vytvorenie 2 vizualizácií/obrázkov v prípade, že klient dodá 3D model. Ak máme vytvoriť aj 3D model, tak 12 dní. Prácu si plánujeme na 1 až 2 týždne dopredu , preto je najvhodnejšie si nás objednať minimálne 4 týždne pred termínom odovzdania.

Q: Prijímate aj urgentné projekty?
A: Áno, prijímame aj takéto projekty, ak nám to naše časové možnosti dovoľujú. Pri takýchto projektoch je ale cena o 25% - 35% vyššia oproti bežnej cene.

Q: Pracujete každý deň ?
A: Zvyčajne pracujeme od pondelka do piatku od 8:30 – 17:30. V prípade, ak máme urgentný projekt, tak máme dlhšiu pracovnú dobu a pracujeme aj cez víkendy.

Q: Ako budeme spolu komunikovať?
A: Na ujasnenie detailov projektu, na vytváranie cenových ponúk a iných požiadaviek budeme v kontakte s Vami, alebo Vami poverenou osobou hlavne cez e-mail (prípadne Skype, ICQ), nakoľko to je náš hlavný komunikačný kanál.

Q: Môže byť náš projekt dôverný / držaný v tajnosti? Ste ochotný podpísať zmluvu o zachovaní mlčanlivosti?
A: Samozrejme, väčšina projektov si vyžaduje ich držanie v tajnosti. S podpísaním zmluvy o zachovaní mlčanlivosti nemáme problém.

Q: Čo to je 3D renderovanie (anglicky 3D rendering) ?
A: 3D renderovanie je odvetvie počítačovej grafiky. Zjednodušene povedané je to generovanie 2D obrázka z digitálneho 3D modelu.

Q: Koľko krát môžeme spraviť úpravy na svojom projekte?
A: V rámci nášho pracovného postupu sú 3 kroky. V každom jednom kroku môže klient spraviť najviac dve bezplatné opravy. Tieto opravy nezahŕňajú zmeny do pôvodného architektonického návrhu, rozsiahle zmeny materiálov / dekóru a iné významné zmeny, ktoré budú dodatočne účtované. Pre podrobnejšie informácie navštívte našu sekciu "Postup".

Q: Sú nejaké spôsoby, ktorými dokážete cenu za vizualizáciu znížiť bez dopadu na kvalitu vizualizácie ?
A: Áno.

  • V prípade, že vlastníte tematický príbuzný web tomu nášmu zameraný napr. na: stavebníctvo, architektúru, interiérový dizajn, počítačovú grafiku atď., môžete umiestnením spätného odkazu na náš web získať zľavu.
  • Buďte organizovaní, klienti, ktorí majú všetky potrebné dokumenty, jasnú predstavu o želanej vizualizácii, potrebujú menej opráv a tým je aj kratší čas na vytvorenie vizualizácie tj. všeobecne sa s nimi ľahšie pracuje, čo môže mať dopad aj na cenu.
  • Zadaním vizualizácie v dostatočnom časovom predstihu, čím sa vyvarujete urgentnému projektu.
  • V prípade projektu interiérovej vizualizácie, ak máte jasnú predstavu o interérových prvkoch, môžete sa informovať u dodávateľa, či nemajú 3D modely daných interiérových produktov/prvkov, ktoré by sme mohli vo vizualizácii použiť.
  • Majte jasno v tom, aké rozlíšenie potrebujete. Na prezentáciu vizualizácie iba na webe nie je potrebné tak veľké rozlíšenie, ako v prípade použitia vizualizácie na tlač.
  • Spýtajte sa nás, čo sa dá spraviť, aby bola cena nižšia. V niektorých prípadoch sa dajú niektoré elementy z vizualizácie odstrániť, ktoré pre Vás nemusia znamenať veľký rozdiel a pritom výrazne ovplyvnia cenu.
  • Množstevné zľavy a zľavy pre verných / pravidelných klientov.

Q: Aké sú možnosti platby?
A: Preferujeme platby bankovým prevodom a cez PayPal.

Q: Prečo používate PayPal?
A: Pretože :

  • Je užívateľsky prívetivý.
  • PayPal poskytuje bezpečný a spoľahlivý spôsob pre platby bez nutnosti RENDER-ARCHITECTURE udržiavať informácie o Vašom účte.
  • V prípade platby kreditnou kartou PayPal pomáha chrániť Vaše informácie z kreditnej karty popredným bezpečnostným systémom.

A U T O R S K É - P R Á V O © 2 0 1 1 - 2 0 1 4 • R E N D E R - A R CH I T E C T U R E • V Š E T K Y - P R Á V A - V Y H R A D E N É