3D vizualizácie
Vylepšite svoje zisky a marketingové úsilie s fotorealistickými 3D vizualizáciami.

KLIENTI

Naši klienti nás oslovujú, aby sme im pomohli vyriešiť ich obchodné problémy, zvýšiť zisk, reputáciu, viditeľnosť a všeobecne im pomôcť k prosperite ich podnikania. Naša povesť je závislá na spokojnosti a úspechu našich zákazníkov.To, že rozumieme oblasti, v ktorej naši klienti podnikajú, nám umožňuje ponúkať vhodné vizuálne riešenia – sústreďujeme sa hlavne na poskytovanie presvedčivých 3D ilustrácií na propagáciu nehnuteľností.
Chceme s našimi klientmi budovať silné a významné obchodné vzťahy, a sme úspešní, pretože to neberieme na ľahkú váhu.

Výber z klientov s ktorými sme mali možnosť spolupracovať :

  • StudioSidonia
  • Axiia s.r.o.
  • Eurolite - Návrat histórie o.z.
  • TUNAX s.r.o.
  • súkromní klienti
  • a dôverní klienti ( podpísaná zmluva o zachovaní mlčanlivosti)

A U T O R S K É - P R Á V O © 2 0 1 1 - 2 0 1 4 • R E N D E R - A R CH I T E C T U R E • V Š E T K Y - P R Á V A - V Y H R A D E N É